Slagghuset 12

Åsgatan 31

Kallas även Munktellska huset och uppfördes någon gång mellan åren 1761 och 1765. Det är nu det äldsta huset i Falun som är uppfört i en byggnadsteknik introducerad av markscheidern (gruvmätaren) Eric Geisler. Falun härjades av två stora stadsbränder 1761, vilka påskyndade experiment med nya byggnadsmaterial. Geislers idé var att ta tillvara slaggen från kopparhanteringen och med utvalda slaggrusor (slaggstycken) murades stommen. Byggnaden är uppförd i två våningar under brutet och valmat tegeltak. Munktellska huset genomgick vid slutet av 1970-talet en fasadrenovering varvid putsen återfick sin ursprungliga rosa färg. Fastigheten förvärvades av Trumbäcken år 2013 och byggdes då om för att inrymma en restaurang. I Geislerska Parken framför huset finns en uteservering som hör till restaurangen.

Copyright © 2020 Trumbäcken AB