Serviceanmälan

Här kan du lämna en serviceanmälan om du har något problem i din lägenhet/lokal eller om det är något annat i fastigheten som inte fungerar.

Vad hyr du av oss?

Är ditt serviceärende akut?
Ring 023–76 55 80 eller 070–605 55 80 - efter kontorstid
Ett akut serviceärende är till exempel sådant som innebär risk för skador på person eller fastighet/egendom.
Copyright © 2020 Trumbäcken AB