Ekonomi

Flera av våra medarbetare är auktoriserade redovisningskonsulter hos SRF, vilket borgar för en hög kompetens inom området. För mindre företag försvinner revisionsplikten under år 2010 och då är naturligtvis fördelarna med att anlita en auktoriserad redovisningskonsult stora.

Vi har stor vana av ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar, där särskild kunskap om bostadsrättslagen krävs. Vi har också erfarenhet och kompetens när det gäller redovisning i andra företagsformer.

Vi erbjuder ett brett spektrum av administrativa och ekonomiska tjänster:

 • Bokföring, Bokslut, Årsredovisningar och Deklarationer
 • Avisering av hyror/avgifter
 • Uppbörd
 • Kravärenden
 • Möjlighet till annonsering av lediga lägenheter på internet, www.hyresledigt.nu
 • Mervärdesskatt med specialkompetens inom frivillig skattskyldighet för lokaler
 • Fastighetsdeklarationer
 • Hyresförhandlingar
 • Upprättande av medlems- & pantförteckning (Brf)
 • Bevakning av lån
 • Upprättande av budget
 • Löpande genomgångar med ägare/styrelse av resultat- och balansräkning
Copyright © 2020 Trumbäcken AB