Ekonomi

Vi har stor vana av ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar, där särskild kunskap om bostadsrättslagen krävs. Vi har också erfarenhet och kompetens när det gäller redovisning i andra företagsformer.

Vi erbjuder ett brett spektrum av administrativa och ekonomiska tjänster:

 • Bokföring, Bokslut, Årsredovisningar och Deklarationer
 • Avisering av hyror/avgifter
 • Uppbörd
 • Kravärenden
 • Möjlighet till annonsering av lediga lägenheter på internet, www.hyresledigt.nu
 • Mervärdesskatt med specialkompetens inom frivillig skattskyldighet för lokaler
 • Fastighetsdeklarationer
 • Hyresförhandlingar
 • Upprättande av medlems- & pantförteckning (Brf)
 • Bevakning av lån
 • Upprättande av budget
 • Löpande genomgångar med ägare/styrelse av resultat- och balansräkning
Copyright © 2020 Trumbäcken AB