Undrar du något?
Ring oss på tel 023-76 55 80

Fastighetsskötsel

Våra fastighetsskötare har stor vana att arbeta med reparationer hos hyresgäster, såväl i privata hem som i olika typer av lokaler. Vi åtar oss inre och yttre skötsel och tillsyn i den omfattning kunden önskar.

 

Exempel på inre och yttre skötsel
Renhållning och yttre städning
Sophantering
Gräsklippning
Snöröjning och halkbekämpning
Tillsyn av tak och fasader
Rengöring av brunnar och hängrännor etc.
Tillsyn av drift- och undercentraler
Tillsyn och skötsel av ventilationsanläggningar
Mottagning serviceanmälan, både via telefon och internet
Enklare reparationer i lägenheter och lokaler

För de arbeten där särskild kompetens erfordras (t.ex. VVS, Styr och regler, El) har vi goda kontakter och samarbetsavtal med flera lokala företag.

Copyright © 2020 Trumbäcken AB