Klimatpåverkan

Klimatpåverkan

Klimatpåverkan

Alla beslut som rör företaget ska genomsyras av perspektivet att vi alltid strävar efter att välja det alternativ som minimerar företagets klimatpåverkan.
Rent konkret innebär detta att vi på våra största orter, Piteå och Borlänge, endast köper in el från förnybara energikällor som vatten, bio och sol. Vid långväga resor strävar vi efter att, där det är möjligt, välja det mest miljövänliga alternativet, exempelvis tåg. Vid byggprojekt strävar vi efter att minimera användningen av miljöfarliga ämnen.

I Piteå bidrar vi under 2022 till stadens gröna omställning genom att installera i 14 st publika laddstolpar.