Hyra

Vi följer föreskrifterna i hyreslagen om inbetalning av hyra. Hyresnivån bestäms i förhandlingar med Hyresgästföreningen.
Hyran betalas månadsvis i förskott. Fyra gånger per år får du hyresavier utsända av HSB. Hyresavierna avser i samtliga fall de tre följande månaderna. För att undvika kravavgift måste hyran betalas före den sista i varje månad. Skulle du sakna någon hyresavi går det bra att vända sig till HSB kundservice på 010-30 32 000 eller via hsb.se.
Du kan enbart betala hyran via bankgiro. Bankgiro kan bland annat betalas på följande sätt:
– Internetbank
– Samtliga av bankens kuverttjänster
– Bankkontor
– Autogiro
För autogiroanmälan kontakta HSB Kundservice på 010-30 32 000 eller via hsb.se.
Var noga med att betala hyran i tid då upprepat försenad hyresinbetalning är ett giltigt skäl för uppsägning av hyreskontrakt. Vid utebliven betalning skickas ditt ärende till inkassoföretaget som påför inkassoavgifter. Om du ändå inte betalar din skuld görs en ansökan till kronofogdemyndigheten om avhysning. I detta fall kontaktas även socialförvaltningen.