Hur ska jag sätta upp tavlor mm?

Hur ska jag sätta upp tavlor mm?

Ta hand om din lägenhet

För att nästa hyresgäst ska uppfatta lägenheten som fräsch är det viktigt att du tänker på hur du sätter upp tavlor mm på väggarna. Tänk på att du som hyresgäst måste ersätta hyresvärden för så kallat onormalt slitage när du flyttar ut.
– Det är ej tillåtet att hänga upp TVn på väggen då detta i regel skapar stora hål.
– Gardinskenor i tak är inte tillåtet då detta skapar stora och många hål.
– Försök att minimera antalet hål genom att planera möbleringen av din lägenhet.
– Att klistra upp exempelvis speglar på väggen rekommenderas ej då färgen ofta lossnar när spegeln tas bort.
– Att tejpa upp exempelvis teckningar på väggen rekommenderas ej då färgen ofta lossnar när tejpen tas bort.
– Det är ej tillåtet att borra i badrummet.
– Vid avflyttning ska eventuella hål i väggen åtgärdas på ett fackmannamässigt sätt. Att endast sätta in silikon i hål är ej att betrakta som fackmannamässigt. Fackmannamässigt innebär att det inte ska synas att det exempelvis suttit en TV på väggen. Vi rekommenderar att ni anlitar Lundströms måleri, eller någon annan professionell aktör, alternativt låter Trumbäcken hantera skadorna efter avflyttning.
– Tänk på att vara försiktig när du tar ut spikar och skruvar från väggen.
– Tänk på att skydda väggen, om din säng t ex står för nära väggen kan det bli fläckar på väggen.

Vad är onormalt slitage?
Vad som anses vara onormalt slitage bedöms från fall till fall. Vad som anses vara onormalt slitage beror exempelvis på lägenhetens storlek, hur länge du bott i lägenheten, hur många hål som finns och storleken på hålen. Vid osäkerhet kring detta är du välkommen att kontakta oss.