Hur ska jag sätta upp tavlor mm?

Hur ska jag sätta upp tavlor mm?

Ta hand om din lägenhet

För att nästa hyresgäst ska uppfatta lägenheten som fräsch är det viktigt att du tänker på hur du sätter upp tavlor mm på väggarna. Tänk på att du som hyresgäst måste ersätta hyresvärden för så kallat onormalt slitage när du flyttar ut.
– Det är ej tillåtet att hänga upp TVn på väggen då detta i regel skapar stora hål.
– Gardinskenor i tak är inte tillåtet då detta skapar stora och många hål.
– Försök att minimera antalet hål genom att planera möbleringen av din lägenhet.
– Att klistra upp exempelvis speglar på väggen rekommenderas ej då färgen ofta lossnar när spegeln tas bort.
– Att tejpa upp exempelvis teckningar på väggen rekommenderas ej då färgen ofta lossnar när tejpen tas bort.
– Det är ej tillåtet att borra i badrummet.
– Om du ändå önskar borra i väggen behöver du försäkra dig om att du inte riskerar borra sönder ett rör i väggen.
– Vid avflyttning ska eventuella hål i väggen åtgärdas på ett fackmannamässigt sätt. Att endast sätta in silikon i hål är ej att betrakta som fackmannamässigt.
– Tänk på att vara försiktig när du tar ut spikar och skruvar från väggen.
– Tänk på att skydda väggen, om din säng t ex står för nära väggen kan det bli fläckar på tapeten

Vad är onormalt slitage?
Det är i regel ok att lämna efter sig ett mindre antal hål i lägenheten. Hur många hål som anses vara onormalt slitage beror på lägenhetens storlek och storleken på hålen. För att undvika risken för debitering vid avflyttning rekommenderar vi alltid den avflyttande hyresgästen att reparera alla hål. Vid osäkerhet kring detta är du välkommen att kontakta oss.