Hemmingsmark

Hemmingsmark

Planerade åtgärder/genomförda åtgärder Hemmingsmark

Trumbäcken förvärvade dessa fastigheter den 1 juli 2021.
Under 2022 lade vi om taket på Bäckråvägen 6, 8 och 10.

1/4 Åbovägen 11

På fastigheten finns hiss, garage och carportar

1/4 Bäckråvägen
1/4 Rutingatan
1/4 Badplats vid norra infarten till Hemmingsmark
1/4 EFS-kyrkan i Hemmingsmark med aktiviteter för alla åldrar
1/4 Dalbackens friskola i Hemmingsmark
1/4 Solanderleden går förbi Hemmingsmark

Läs mer på solanderleden.se