Hemmingsmark

Hemmingsmark

Planerade åtgärder/genomförda åtgärder Hemmingsmark

Trumbäcken förvärvade dessa fastigheter den 1 juli 2021.
Under 2022 lade vi om taket på Bäckråvägen 6, 8 och 10.

1/7 Åbovägen 11

På fastigheten finns hiss, garage och carportar

2/7 Bäckråvägen
3/7 Rutingatan
4/7 Badplats vid norra infarten till Hemmingsmark
5/7 EFS-kyrkan i Hemmingsmark med aktiviteter för alla åldrar
6/7 Dalbackens friskola i Hemmingsmark
7/7 Solanderleden går förbi Hemmingsmark

Läs mer på solanderleden.se