Om det börjar brinna

Om det börjar brinna

Om det börjar brinna

Agera direkt. Det är när branden fortfarande är liten som du har chans att släcka själv. Tänk igenom före hur du ska bete dig och ta dig ut om det börjar brinna.
Grundregeln är: Rädda – Varna – Larma – Släck

Har du inte möjlighet att säkert släcka själv är det viktigaste att du snabbt tar dig ut. Stäng dörren till rummet det brinner och stäng också lägenhetsdörren när alla kommit ut. Annars sprids röken i trapphuset. Varna grannarna och larma 112.

Brand på annan plats i flerbostadshuset?
Stanna kvar i lägenheten. En lägenhetsdörr står emot en brand i cirka 30 minuter. Våta handdukar hjälper till att täta runt dörren och i brevinkastet. Gå aldrig ut i ett rökigt trapphus och använd aldrig hissen vid brand.

Larma 112 och påkalla uppmärksamhet genom fönstret eller balkongen.