När ska du ringa journumret?

När ska du ringa journumret?

När ska du ringa journumret?

Journumret använder du vid akuta ärenden utanför kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag. För att du ska veta i vilka fall du ska använda journumret har vi nedan sammanställt en lista över de vanligaste ärendena. Tänk på att du vid missbruk kan bli ersättningsskyldig för jour- eller väktarutryckning. Jourärenden hanteras av NVS fastighetsjour. När du ringer jouren uppger du namn, ärende samt dina kontaktuppgifter. Detta för att vi ska kunna följa upp ärendet.
Telefonnumret till jouren är 0911-137 01. Observera att alla fel som upptäcks under kontorstid anmäls till felanmälan via de ordinarie kanalerna, dvs via trumbacken.se eller 010-30 32 000.
NVS kommer endast att göra jourutryckningar vid ärenden som utgör en direkt fara för personskada eller fastigheten