När ska du ringa journumret?

När ska du ringa journumret?

När ska du ringa jouren?

Jouren använder du vid akuta ärenden utanför kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag. För att du ska veta i vilka fall du ska använda journumret har vi nedan sammanställt en lista över de vanligaste ärendena. Tänk på att du vid missbruk kan bli ersättningsskyldig för jour- eller väktarutryckning. Jourärenden hanteras av Securitas. När du ringer jouren uppger du namn, ärende samt dina kontaktuppgifter. Detta för att vi ska kunna följa upp ärendet.
För att komma till jouren ringer du Trumbäckens nummer 010-172 66 20 och väljer knappval för felanmälan.
Securitas kommer endast att göra jourutryckningar vid ärenden som utgör en direkt fara för personskada eller fastigheten