Munksund

Munksund

Planerade åtgärder/genomförda åtgärder Munksund

2022. Målning Furugränd 6
2023. Målning delar av Pitholmsgatan

1/4 Kärleksstigen mellan Munksund och Klubbgärdet
1/4 Munksunds simhall
1/4 Berggatan
1/4 Berggatan 45
1/4 Videvägen
1/4 Furugränd & Kurirvägen
1/4 Pitholmsgatan
1/4 Torggatan
1/4 Kurirvägen 22
1/4 Kurirvägen 20
1/4 Coop Munksund