Munksund

Munksund

Planerade åtgärder/genomförda åtgärder Munksund

2022. Målning Furugränd 6
2023. Målning delar av Pitholmsgatan

1/12 Kärleksstigen mellan Munksund och Klubbgärdet
2/12 Munksunds simhall
3/12 Berggatan
4/12 Berggatan 45
5/12 Videvägen
6/12 Furugränd & Kurirvägen
7/12 Pitholmsgatan
8/12 Torggatan
9/12 Kurirvägen 22
10/12 Kurirvägen 20
11/12 Coop Munksund