Du och dina grannar Piteå

Du och dina grannar Piteå

Du och dina grannar

Alla har vi väl irriterat oss på någon högljudd granne någon gång. Men hur mycket ska vi tåla och när är det dags att säga till? Det finns två sidor av problemet. Dels handlar det om vilken kvalitet det är på huset och dels handlar det om hur människor lever och vad man får och inte får göra när man bor i flerfamiljshus. När det gäller kvaliteten på boendet styrs den av en byggstandard som, sedan 1963, reglerar den ljudnivå vi maximalt ska tåla i våra lägenheter. Miniminivån anger den tekniska standard som minst måste uppfyllas vid varje nybygge. Även om standarden är uppfylld innebär det inte att vi kan kräva att det är knäpptyst i våra lägenheter.
Att bo i flerfamiljshus handlar därför mycket om att visa hänsyn och omtanke om sina grannar. Vissa bor ensamma och lever ett relativt tyst liv. Andra har en stor familj med barn och husdjur och lever följaktligen ett mer bullrigt liv. Alla har vi rätt att bo i lägenhet och alla måste vi acceptera att grannen har rätt till tystnad, men också rätt att kunna leva ett normalt vardagsliv med allt vad det innebär. Blir du störd rekommenderar vi att du först talar direkt med din granne, så att ni kan lösa problemet i samförstånd. I det fall det inte går att lösa problemet i samförstånd ringer du störningsjouren på 0911-137 01. Vid mycket allvarliga störningar eller pågående brott, kontakta Polisen på 112.