När du flyttar in Piteå

När du flyttar in Piteå

När du flyttar in

I samband med att tidigare hyresgäst flyttar besiktigar vi lägenheten. Samtliga nycklar och tvättcylinder hämtas på HSBs kontor tidigast klockan 12.00 den dag då inflyttning sker enligt kontraktet. Om tidigare hyresgäst flyttar ut under en helg hämtas nycklarna på HSBs kontor påföljande vardag efter kl 12.00.
Vi tillåter ej tidigare övertagande av lägenhet utan lägenheten övertas enligt det datum som framgår av kontraktet. Infaller inflyttningsdatumet under lördag, söndag eller annan helgdag så får nycklar hämtas ut påföljande helgfria vardag efter kl 12.00.
Kom ihåg att göra flyttningsanmälan till skattemyndigheten och anmäla eventuellt TV-innehav. Teckna också ny hemförsäkring eller flytta den du redan har.

Inflyttningsbroschyr Trumbäcken Piteå