Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy

– Sökande måste ha fyllt 18 år
– Sökande får ej ha betalningsanmärkningar
– Sökande skall inneha en fast/tillsvidareanställning (inkomst av tjänst) som skall bestyrkas (väl dokumenterad, arbetat minst 7 månader). För sökande över 65 år gäller ej detta krav.
– Sökande skall ha en årsinkomst om minst 4 gånger årshyran. För helrenoverade lägenheter gäller en årsinkomst om 3 gånger årshyran. För sökande över 65 år gäller en årsinkomst om 2 gånger årshyran för samtliga lägenheter. Vid beräkning av årsinkomst får barnbidrag, underhållsstöd och bostadsbidrag inkluderas i de fall den sökande kan styrka att de erhåller dessa bidrag. I det fall bostadsbidrag erhålls för nuvarande lägenhet utgår Trumbäcken från att bostadsbidrag även kommer att erhållas i framtiden. För fastigheten Jansbo 3 i Avesta gäller kronofogdens förbehållsregler som inkomstkrav på grund av erhållna investeringsstöd.
– Antalet personer som skall bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.
– Lägenheten upplåtes som bostad till hyresgästen och denne skall vara folkbokförd i lägenheten.
– Sökande skall ha goda vitsord från sitt tidigare boende och vara en god granne