Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy

Generellt
– Sökande måste ha fyllt 18 år
– Sökande får ej ha betalningsanmärkningar
– Sökande skall inneha en fast/tillsvidareanställning (inkomst av tjänst) För pensionärer gäller ej detta krav.
– Antalet personer som skall bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.
– Lägenheten upplåtes som bostad till hyresgästen och denne skall vara folkbokförd i lägenheten.
– För att hyra hos oss ska du inte ha misskött din relation med Trumbäcken eller andra hyresvärdar.
– Du ska inneha hemförsäkring under den tid du bor hos oss.

Inkomstkrav
För att hyra en lägenhet hos oss ska du en god betalningsförmåga för den aktuella lägenheten. Generellt gäller detta;
– Premiumlägenhet 3 gånger årshyran.
– Bas- och mediumlägenheter 4 gånger årshyran
– För pensionärer gäller en årsinkomst om 2 gånger årshyran för samtliga lägenheter.
Vid beräkning av årsinkomst kan barnbidrag, underhållsstöd och bostadsbidrag inkluderas.

För fastigheten Jansbo 3 i Avesta gäller kronofogdens förbehållsregler som inkomstkrav på grund av erhållna investeringsstöd.