Vår uthyrningsprocess

Vår uthyrningsprocess

Vår uthyrningsprocess

Trumbäckens uthyrningsprocess
1. Du anmäler intresse för de lägenheter du är intresserade av.
2. Du blir kallad till visning.
3. Du erhåller ett erbjudande om att få hyra lägenheter.
4. Du tar fram underlag som visar på att du uppfyller kraven i vår uthyrningspolicy (ex anställningsavtal).
5. Digital signering av avtal.