Kodlås och låsning av portar

Kodlås och låsning av portar

Kodlås och tagg

För att värna om säkerheten i våra allmänna utrymmen är många fastigheter utrustade med kodlås eller tagg. För att säkerställa att inga obehöriga kommer in i våra fastigheter nattetid fungerar kodlåsen endast från kl 06:00 till och med 22:00. På natten behöver du med andra ord din nyckel eller tagg (om du bor på Durrnäs).

Portar som är utan kodlås är öppna dagtid och låses kl 22:00.