Kontor
Ingegerd Lundgren
Auktoriserad redovisningskonsult / VD Trumbäcken Fastighetsförvaltning och Service AB
Robert Östman
Fastighetsförvaltare / VD Trumbäcken Fastighets AB
Eva Carlsson
Fastighetsförvaltare
Alexander Östman
Projektchef
Helena Sjögren
Administratör
Sofia Stålberg
Hyresadministratör
Cecilia Åkesson
Auktoriserad redovisningskonsult
Fastighetsskötsel
Anders Jedeberg
Fastighetsskötare / Förman
Peter Almqvist
Fastighetsskötare
Jerker Stenberg
Fastighetsskötare
Lars Sahlström
Fastighetsskötare
Lars-Göran Weinberg
Fastighetsskötare
Robert Blom
Fastighetsskötare
Ronny Hjorth
Servicetekniker
William Östman
Fastighetsskötare
Peter Melin
Fastighetsskötsel Ludvika
Copyright © 2019 Trumbäcken AB