Klubbgärdet

Klubbgärdet

1/4 Kärleksstigen mellan Klubbgärdet och Munksund
1/4 Lekplats Allén med Piteälven i bakgrunden
1/4 Furunäsvägen 82 & 84
1/4 Allén
1/4 Allén & Furunäsvägen 68
1/4 Furunäsvägen 85
1/4 Furunäsvägen 72-76
1/4 Laxstigen
1/4 Bragegatan 2-4
1/4 Bragegatan 8
1/4 Ängsgatan
1/4 Floragatan/Ängsgatan

Planerade åtgärder/genomförda åtgärder Klubbgärdet 2021

– Kodlås flera adresser Furunäsvägen och Allén
– Nya uteplatser Laxstigen
– Dränering Laxstigen
– Asfaltering parkering baksidan Furunäsvägen 72-76
– Målning trapphus Furunäsvägen 72-76
– Byte överliggare balkonger Ängsgatan/Floragatan
– Fler parkeringsplatser Ängsgatan/Floragatan
– Byte entréparti Ängsgatan 21
– Nya uteplatser Furunäsvägen 79 (2022)
– Nya uteplatser Allén 12 (2022)