Har du frågor?
Ring oss på 023 -76 55 80

Om oss

Historia och nutid

Koncernen Trumbäcken består av olika bolag. Trumbäcken Fastighets AB äger fastigheter i Falun och Bjursås. Trumbäcken Fastighetsförvaltning och Service AB, vars verksamhet är fastighetsförvaltning, startade sin verksamhet i början av 1970-talet under namnet Affärsfastigheter i Dalarna AB. Vid årsskiftet 2017 byttes namnet ut.

Företaget grundades av Sune Östman som sedan slutet av 1940-talet varit verksam som byggmästare. Verksamheten omfattade främst förvaltning och skötsel av ”familjen Östmans” fastigheter. Under slutet av 1980-talet utökades uppdragen med skötsel åt andra fastighetsägare.

Idag sysselsätter företaget ca 15 anställda. Uppdragen omfattar fastigheter med varierande storlek som ägs av olika typer av fastighetsägare. Vi förvaltar framför allt fastigheter åt privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Våra skötseluppdrag finns i Falun och Bjursås. När det gäller ekonomisk förvaltning har vi uppdrag, förutom på ovanstående orter, även i Ludvika, Rättvik, Tällberg och Stockholm.

Vår vision är att vi ska framstå som det bästa alternativet för företag och fastighetsägare i Dalarna!

Copyright © 2020 Trumbäcken AB