Grillning och brandfarliga vätskor

Grillning och brandfarliga vätskor

Grillning och brandfarliga vätskor

Grillning med gasol eller kol får endast ske några meter ut från fasaden. Det är endast tillåtet att grilla med elgrill på balkong eller uteplats. Detta för att minimera risken för brand och rök in i lägenheterna.

Gasol och annan brandfarlig gas
I lägenheten får gasolbehållare av högst 5 liters storlek (blå campingbehållare) förvaras. Det normala behovet i ett hushåll beräknas vara två behållare, en i drift och en i reserv. Balkongen är lämpligaste förvaringsplatsen i ett flerbostadshus och därför får du om balkongen inte är inglasad förvara gasol i behållarstorlek P11 (max 30 liter). Förvaringen får gärna ske i ventilerade plåtskåp. För inglasade balkonger gäller samma regler som i lägenheten, max 5 liters behållare.
I vinds- och källarförråd, i garage i bottenplan eller i flerhushållsgarage får ingen gasol eller brandfarlig gas förvaras!

Brandfarlig vätska
I lägenheten får sprayburkar och brandfarlig vätska i behållare om högst 10 liter förvaras. På ej inglasad balkong får behållarstorleken vara 25 liter. I vindsförråd och källarförråd får ingen brandfarlig vätska förvaras. Om garage är beläget i flerbostadshusets bottenplan får endast drivmedlet som finns i fordonets tank och reservdunk förvaras. Om garaget är fristående och tjänar flera hushåll får man förvara brandfarlig vätska där under förutsättning att den är oåtkomlig för obehöriga