När du flyttar ut

När du flyttar ut

När du flyttar ut

Vid avflyttning måste kontraktet alltid sägas upp skriftligt. Gör det i god tid – du är betalningsansvarig för hyran under hela uppsägningstiden. Uppsägningstiden står angiven i kontraktet, observera att den månad lägenheten sägs upp inte räknas in i uppsägningstiden. I samband med att du flyttar gör vi en besiktning av lägenheten där vi kontrollerar eventuella skador. Tänk på att utrustning som tillhör lägenheten ska finnas på plats vid besiktningen. Vi kommer även kontakta dig för en förbesiktning så fort vi fått din uppsägning. Förbesiktningen hjälper oss att planera våra eventuellt kommande arbeten i lägenheten. När du lämnar lägenheten är det viktigt att den är städad. Om lägenheten inte är ordentligt städad debiterar dig för kostnaden för städning. Hål och dylikt som uppstår vid nedmontering av exempelvis speglar och hyllor ska repareras. Gardinbeslag, vädringsbeslag och brandvarnare ska lämnas kvar i lägenheten. Som hyresgäst är du skyldig att betala för eventuella skador eller ombyggnader i lägenheten som måste återställas vid avflyttningen. Kom ihåg att även städa balkongen och förrådet innan du lämnar in nycklarna. Glöm inte skotta balkongen från snö. Checklista för städningen får du i samband med att du säger upp lägenheten. Vi lämnar även en checklista till dig när vi kommer för att göra förbesiktningen. Förbesiktningen görs så fort som möjligt efter det att du sagt upp hyreskontraktet. Samtliga nycklar (även de till eventuell låsbar brevlåda), inklusive kopior, och tvättcylinder lämnas till Trumbäcken i samband med avflyttning. Glöm inte att göra flyttanmälan till skattemyndigheten och i förekommande fall säga upp eventuella tilläggsavtal för kabel-TV och Internet.