När du flyttar ut

När du flyttar ut

När du flyttar ut

Uppsägning
Vid avflyttning måste kontraktet alltid sägas upp skriftligt. Gör det i god tid – du är betalningsansvarig för hyran under hela uppsägningstiden. Uppsägningstiden står angiven i kontraktet, observera att den månad lägenheten sägs upp inte räknas in i uppsägningstiden.

Besiktning
Då du säger upp din lägenhet görs först en förbesiktning för att hjälpa oss att planera eventuella arbeten och underhåll.

I samband med att du flyttar gör vi en avflyttningsbesiktning av lägenheten där vi kontrollerar eventuella skador samt att lägenheten är lämnat i ett gott skick. Tänk på att utrustning som tillhör lägenheten ska finnas på plats vid besiktningen. Nycklar ska lämnas in till Trumbäcken direkt i samband med avflyttningsbesiktning.

Städning
När du lämnar lägenheten är det viktigt att den är städad. Om lägenheten inte är ordentligt städad debiterar dig för kostnaden för städning. Hål och dylikt som uppstår vid nedmontering av exempelvis speglar och hyllor ska repareras. Gardinbeslag, vädringsbeslag och brandvarnare ska lämnas kvar i lägenheten. Som hyresgäst är du skyldig att betala för eventuella skador eller ombyggnader i lägenheten som måste återställas vid avflyttningen.

Kom ihåg att även städa balkongen och förrådet innan du lämnar in nycklarna. Glöm inte skotta balkongen från snö. Checklista för städningen får du i samband med att du säger upp lägenheten, om du klickar här kan du även se en sammanfattning. Om städet inte är godkänt kommer du att debiteras.

Nycklar
Samtliga nycklar (även de till eventuell låsbar brevlåda), inklusive kopior, och tvättcylinder lämnas till Trumbäcken i samband med avflyttningsbesiktning.

Övrigt
Glöm inte att göra flyttanmälan till skattemyndigheten och i förekommande fall säga upp eventuella tilläggsavtal för kabel-TV och Internet.