Planerade åtgärder/genomförda åtgärder Centrum

– 2021 Ombyggnation av gamla Missionskyrkan till bostäder Källbogatan 2
– 2022 Renovering sockel innergård Prästgårdsgatan 75/Parkgatan 16
– 2022 utökad källsortering med nya kärlskåp på Storgatan 88 / Prästgårdsgatan 69
– 2022-2023. Totalrenovering av hela Prästgårdsgatan 69 inklusive nytt värmesystem, ny fasad, nya balkonger
– 2023 Byte källardörrar och målning av källarkorrdorer på Prästgårdsgatan 75 och Parkgatan 16.
– 2023 Nya parkeringsplatser
– 2023. Fönsterbyte Repslagaregatan

1/10 Prästgårdsgatan 75/Parkgatan 16/Storgatan 96
2/10 Prästgårdsgatan 75/Parkgatan 16/Storgatan 96
3/10 Storgatan 88
4/10 Prästgårdsgatan 69 & Storgatan 88
5/10 Nygatan 47
6/10 Källbogatan 2A-B & Nygatan 47
8/10 Bergets park mittemot Nygatan 47
9/10 Repslagargatan 9
10/10 Repslagargatan 9