Planerade åtgärder/genomförda åtgärder Centrum 2022

– Totalrenovering av hela Prästgårdsgatan 69 inklusive nytt värmesystem, nya fasad, nya balkonger
– Renovering sockel innergård Prästgårdsgatan 75/Parkgatan 16

1/4 Prästgårdsgatan 75/Parkgatan 16/Storgatan 96
1/4 Prästgårdsgatan 75/Parkgatan 16/Storgatan 96
1/4 Storgatan 88
1/4 Prästgårdsgatan 69 & Storgatan 88
1/4 Nygatan 47
1/4 Källbogatan 2A-B & Nygatan 47
1/4 Bergets park mittemot Nygatan 47
1/4 Repslagargatan 9
1/4 Repslagargatan 9