Centrum

Centrum

Planerade åtgärder/genomförda åtgärder Centrum 2021

– Åtgärder krypgrund Repslagargatan 9
– Ny innergård Källbogatan 2 i samband med projekt Missionskyrkan
– Renovering sockel innergård Prästgårdsgatan 75/Parkgatan 16

1/4 Prästgårdsgatan 75/Parkgatan 16/Storgatan 96
1/4 Prästgårdsgatan 75/Parkgatan 16/Storgatan 96
1/4 Storgatan 88
1/4 Prästgårdsgatan 69 & Storgatan 88
1/4 Nygatan 47
1/4 Källbogatan 2A-B & Nygatan 47
1/4 Bergets park mittemot Nygatan 47
1/4 Repslagargatan 9
1/4 Repslagargatan 9