Blåsmark

Blåsmark

Planerade åtgärder/genomförda åtgärder Blåsmark

Trumbäcken förvärvade dessa fastigheter 1 juli 2021. De åtgärder som planeras de närmaste åren är framförallt löpande underhåll av lägenheterna.

1/11 Baksida Blåsmarksvägen 151-155
2/11 Utsikt mot Hemträsket
3/11 Utsikt mot Dalstjärnen från Blåsmarksvägen 151-155
4/11 Blåsmarksvägen 131-135
5/11 Garage Blåsmarksvägen 131-135
6/11 Blåsmarksvägen 131-135
7/11 Solanderleden går förbi Blåsmark

Läs mer på solanderleden.se

8/11 Blåsmarks badplats Hemträsket
9/11 Blåsmarks badplats Hemträsket
10/11 Hembygdsgården i Blåsmark
11/11 Grillplats utanför Hembygdsgården i Blåsmark