Blåsmark

Blåsmark

Planerade åtgärder/genomförda åtgärder Blåsmark

Trumbäcken förvärvade dessa fastigheter 1 juli 2021. De åtgärder som planeras de närmaste åren är framförallt löpande underhåll av lägenheterna.

1/4 Baksida Blåsmarksvägen 151-155
1/4 Utsikt mot Hemträsket
1/4 Utsikt mot Dalstjärnen från Blåsmarksvägen 151-155
1/4 Blåsmarksvägen 131-135
1/4 Garage Blåsmarksvägen 131-135
1/4 Blåsmarksvägen 131-135
1/4 Solanderleden går förbi Blåsmark

Läs mer på solanderleden.se

1/4 Blåsmarks badplats Hemträsket
1/4 Blåsmarks badplats Hemträsket
1/4 Hembygdsgården i Blåsmark
1/4 Grillplats utanför Hembygdsgården i Blåsmark