Minskad energianvändning

Minskad energianvändning

Minskad energianvändning

Vi strävar efter att i alla lägen fatta beslut som minskar den totala energianvändningen för våra fastigheter. På våra två största orter, Piteå och Borlänge, värms de flesta av husen upp med hjälp av spillvärme från den lokala industrin. I samband med uppgradering av lägenheter installeras ofta så kallad FTX-ventilation med värmeåtervinnande funktion. Trumbäcken arbetar även systematiskt med att byta ut äldre 2-glas fönster mot moderna 3-glas fönster. Vid fasadrenovering genomförs ofta tilläggsisolering i syfte att spara energi.