Resurseffektivitet

Resurseffektivitet

Resurseffektivitet

Vi strävar alltid efter att återanvända material i vår projekt- och förvaltningsverksamhet.

I samband med våra lägenhetsprojekt sorteras allt byggavfall för att möjliggöra cirkulära materialflöden inom byggsektorn. I Piteå sker sortering på Trumbäckens egen anläggning för att minimera transporter genom staden. I Dalarna samarbetar vi med Dala Återbyggdepå för att möjliggöra återbruk av vårt byggavfall.

Vi strävar efter att, där det är möjligt, tillhandahålla en ändamålsenlig källsortering av hushållsavfall för våra hyresgäster för att göra det enkelt för våra hyresgäster att agera miljövänligt.

När vi möblerar upp lägenheter och lokaler försöker vi, där det är möjligt, att köpa in varor från lokala second hand butiker. Vitvaror repareras i den mån det är möjligt i syfte öka livslängden och därmed miljöpåverkan genererat av inköp av nya vitvaror.