Trumbäcken och Kaleido i samarbete

Trumbäcken och Kaleido i samarbete

2024-05-30

Trumbäcken och Kaleido samarbetar för konst i den bebyggda miljön

Välkommen på invigning av det nya offentliga konstverket ”Flum i havet” i tunneln vid Storgatan 88A den 4 juni kl. 18.

Trumbäcken har i samarbete med Kaleidos Ateljégrupp möjliggjort för lokala ungdomar att visa upp sin konst i en miljö där man minst anar det. Genom samarbetet lyfts platser som tidigare upplevts som otrygga eller bortglömda. I samarbetet har Trumbäcken möjliggjort ytor i gångtunneln på Storgatan 88A i Piteå.

Ateljégruppen är en fast grupp med ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern som är intresserade av konst och skapande i olika former. De träffas varje vecka på Kaleido och det är ett samarbete mellan Konsthallen och UNG – kultur, park, fritid.

–         ”Vi är mycket glada och stolta över att ungdomarna från Kaleido vill besmycka vår fastighet. Ungdomarnas kreativitet omvandlas här till något som ökar trivseln och för våra hyresgäster och besökare!” säger Samuel Bernberg Trumbäckens VD

Ungdomarna har själva bestämt tema ”havet” som de utgick från när de började processen i redan i januari detta år.  Därefter har de 15 deltagarna arbetat individuellt med olika varelser som befinner sig i vattnet. Man kommer både kunna se välkända vattendjur, och mytologiska väsen och kanske lite mer oväntade saker i vattnet. Verket har ateljégruppen döpt till ”Flum i havet”.

–         ”Det är så roligt att få se dessa kreationer växa fram och att ta del av ungdomarnas spännande tankar och idéer. Verket som består av flera individuella delar har kreatörerna verkligen lyckats få att interagera som en fin helhet och deras hårda arbete har verkligen resulterat i ett spektakulärt offentligt konstverk.” Säger Jens Pettersson som arbetar som konstpedagog på Konsthallen, Piteå kommun och är en av handledarna för Ateljégruppen.